Ventilatie

Door betere isolatie komt er steeds minder lucht op natuurlijke wijze binnen in huis. De droge, stilstaande lucht blijft gevangen tussen het isolatiemateriaal en raakt vervuild. Je woning kan als het ware niet meer ademen. Daarom is het belangrijk om goed te ventileren.

Waarom ventileren?

Ventilatie is noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te creëren en vocht uit de woning af te drijven. In een woning wordt dagelijks vocht geproduceerd door de aanwezigheid van de bewoners (ademen en zweten), door hun activiteiten (douchen, koken, verwarmen en roken), maar ook door het huis zelf (verf, detergenten, vluchtige organische stoffen, enz.). Bij ventilatie zal de lucht die verontreinigd is door koolzuurgas, vocht, gassen of dampen vervangen worden door verse lucht.

Negatieve gevolgen bij een gebrek aan ventilatie of slechte ventilatie zijn het ontstaan van schimmels en bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2. Hierdoor kunnen er gezondheidsproblemen optreden zoals hoofdpijn, een droge keel, irritatie van de ogen, allergieën, ademhalingsproblemen, slaperigheid, enz.

Verse lucht

Bij ventilatie zal de lucht die verontreinigd is door koolzuurgas, vocht, gassen of dampen vervangen worden door verse lucht.

Afdrijven vocht

In een woning wordt dagelijks vocht geproduceerd door de aanwezigheid van de bewoners, maar ook door het huis zelf. Bij ventilatie zal de vochtige lucht vervangen worden door verse lucht.

Voorkomen schimmels

Negatieve gevolgen bij een gebrek aan ventilatie of slechte ventilatie zijn het ontstaan van schimmels en bacteriën, vochtophoping en de concentratie van schadelijke chemische gassen zoals CO2.

Meer info over Ventilatie?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en advies!

Contacteer ons